Sıx Sıgma Yönetim Stratejisi

04:00, 14 Ağustos 2015
Sıx Sıgma Yönetim Stratejisi

Six Sigma Yönetim Stratejisi:

Altı Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. Bu noktadan hareket ile Hakan Acar Altı Sigma Yönetim Stratejisini şu maddeler ile tanımlıyor; 

-Müşteri memnuniyetini artırma
-Çevrim sürelerini düşürme
-Hataları azaltma
- Firmanın çalışma süreçlerinde farklılığa neden olacak değişim ihtiyacı
-Uzun ve kısa dönemli fırsatları hedefleyerek stratejik iyileştirme
-Her türlü kaybı engelleyip problem çözme